Max-3 IC

Max-3 IC

Xe nâng IC cung cấp một giải pháp tuyệt vời cho ứng dụng nặng, với thời gian chạy dài và khả năng nạp đầy xăng / diesel bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Thiết bị EP cung cấp một loạt các xe nâng ic cho bất kỳ ứng dụng nào.

Xe nâng dầu 2 tấn - 3 tấn - 3.5 tấn CPCQ(D)20-35T3

Xe nâng dầu 4 bánh ngồi lái T3 - Series

Các model CPC/Q(D) 20/25/30/35 T3 có tải trọng lần lượt là 2/2.5/3/3.5 tấn

Chiều cao nâng 3000 mm - Tối đa option 7000 mm

Chi tiết
Diesel
6000 mm
2 - 3.5 Tấn
200.000.000 đ 320.000.000 đ
-38 %

Xe nâng dầu 4 tấn CPCD40-T3

Xe nâng dầu EP tải trọng 4 Tấn

Chiều cao nâng 3000 mm - tối đa option 4500 mm

Hiệu quả kinh tế cao nhất thị trường xe nâng

Chi tiết
Diesel
6000 mm
3500 Kg
270.000.000 đ 305.000.000 đ
-11 %