Max-3 IC

Max-3 IC

Xe nâng IC cung cấp một giải pháp tuyệt vời cho ứng dụng nặng, với thời gian chạy dài và khả năng nạp đầy xăng / diesel bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Thiết bị EP cung cấp một loạt các xe nâng ic cho bất kỳ ứng dụng nào.