Xe nâng dầu

Xe nâng dầu

Xe nâng dầu 2-3.5 tấn CPCQ(D)20-35T3

Xe nâng dầu 4 bánh ngồi lái T3 - Series

Các model CPC/Q(D) 20/25/30/35 T3 có tải trọng lần lượt là 2/2.5/3/3.5 tấn

Chiều cao nâng 3000 mm - Tối đa option 7000 mm

Chi tiết
Diesel
6000 mm
2 - 3.5 Tấn
200.000.000 đ 320.000.000 đ
-38 %

Xe nâng dầu 4 tấn CPCD40-T3

Xe nâng dầu EP tải trọng 4 Tấn

Chiều cao nâng 3000 mm - tối đa option 4500 mm

Hiệu quả kinh tế cao nhất thị trường xe nâng

Chi tiết
Diesel
6000 mm
3500 Kg
270.000.000 đ 305.000.000 đ
-11 %

Xe nâng dầu 1.5 - 3.5 tấn CPC(Q)D15-35T8

Xe Nâng Dầu EP dòng Max-8, tải trọng 1.5-3.5 tấn, model CPCD(Q)D15/18/20/25/30/35T8

Chiều cao nâng 3000mm - tối đa 6000mm

Chi tiết
Diesel
6000 mm
1.5 - 3.5 Tấn
210.000.000 đ 365.000.000 đ
-42 %

Xe nâng dầu 1.5 - 3 tấn CPC(Q)D15-35T8

Xe nâng dầu 4 bánh ngồi lái T8 Series, các models CPC(Q)D15/18/20/25/30/35T8

với tải trọng lần lượt là 1.5/1.8/2/2.5/3/3.5 tấn

Chi tiết
Diesel
6000 mm
3500 Kg
270.000.000 đ 390.000.000 đ
-31 %

Xe nâng dầu 4.5-5 tấn CPCD40-45-50T8-X

Xe nâng dầu trọng tải 4.5 - 5.0 tấn, các models CPCD45T8 / CPCD50T8-X

Chiều cao nâng 3000mm - tối đa 6000mm

Chi tiết
Diesel
6000 mm
10000 Kg
550.000.000 đ 725.000.000 đ
-24 %

Xe Nâng Dầu 5 - 10 Tấn CPCD50-100T8

Xe nâng dầu EP tải trọng 5.0/6.0/7.0/8.0/10.0 tấn

Các models CPCD50-60-70-80-100T8

Chiều cao nâng 4500mm - tối đa option 6000mm

Chi tiết
Diesel
6000 mm
10000 Kg
590.000.000 đ 1.200.000.000 đ
-51 %